top of page
untitled-117.JPG

งานรับใช้ของเรา

270207006_4615879958497384_8629366437287484323_n.jpg

01

ให้ทุนการศึกษา 

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนที่เรียนดีในระดับมัธยม

Marble Surface

02

สนับสนุนนักศึกษาโครงการ KLDP

สนับสนุนนักศึกษาในโครงการ KLDP

สนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษา 2 คนในโครงการKLDP

RHB_1271.jpg
RHB_1356.jpg
RHB_1339.jpg

03

สนับสนุนโครงการ KLDF

สนับสนุน KLDF
สนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิ KLDF

Marble Surface

04

โครงการสนับสนุนผู้รับใช้

โครงการสนับสนุนผู้รับใช้
ถวายเงินสนับสนุนแก่ผู้รับใช้ะพระเจ้าในคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

263889821_617130702668330_1039068171758010418_n.jpg
262679280_450944709877722_113136456443385937_n.jpg
263169781_445438067027860_5807960532961844086_n.jpg

05

โครงการช่วยเหลือพี่น้องกะเหรี่ยง

โครงการช่วยเหลือพี่น้องกะเหรี่ยง

มอบถังน้ำให้พี่น้องกะเหรี่ยงในเขตชายแดนของไทย-พม่า

Marble Surface

06

มิชชั่นทริป

เข้าร่วมและสนับสนุนมิชชั่นทริปของ KLDP

270243711_3868561793369988_4716165619529933113_n.jpg
270226174_3093281810990543_5394274432773452135_n.jpg
270242205_339766734395764_5497387723257375356_n.jpg
270191858_441642764168358_7025699636351492872_n.jpg
270190226_923475605199508_5959372015008177490_n.jpg
270359595_2703326583297439_8284578277560755417_n.jpg
270289509_295765672376412_6919387463163097642_n.jpg
270262095_463716805118393_7907030132549099156_n.jpg

07

งานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า KLDP

งานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า KLDP
มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา KLDP

ปีละ 1 ครั้ง

Marble Surface

08

รีทรีตศิษย์เก่า KLDP ประจำปี

จัด รีทรีตประจำปีสำหรับศิษย์เก่า KLDP ปีละครั้ง เพื่อมาพบปะ พูดคุยกัน และอัพเดทชีวิตของแต่ละคน 

270268466_187038680271698_3015767389415738957_n.jpg
270190760_264536222435955_844820928078199201_n.jpg
270190760_639276374170129_3342304942482464157_n.jpg

09

โครงการจิตอาสา

- มาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับศิษย์ปัจจุบันของ KLDP 

- ร่วมกันทำกับข้าวกับศิษย์ปัจจุบันของKLDP.

- อาสาสมัครกลับมาสอนนักศึกษา KLDP

270214400_261453112752317_5399660886499313632_n.jpg
270255453_1331873307235748_1266693390747326273_n.jpg
270175993_2063342430508338_7525381742504740990_n.jpg
bottom of page